Teses dirixidas (6) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2021

 1. Tutela do consumidor menor como público vulnerável

  Fernandes, Rute Isabel Esteves Ferreira Couto

  Dirixida por ISABEL ESPIN ALBA
 2. Protecção jurídica do menor em risco: realidade ou utopia

  Neves Gomes, Adriana

  Dirixida por ISABEL ESPIN ALBA
 3. A perda de chance no direito português

  Malta Fernandes, María

  Dirixida por ISABEL ESPIN ALBA

2005

 1. O Réxime xurídico-privado dos montes veciñais en man común, natureza e titularidade

  Fernández Santiago, Carmen

  Dirixida por ANGEL LUIS REBOLLEDO VARELA

1999

 1. Las Categorías civiles como hecho imponible en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales

  Freire Santos, María

  Dirixida por ANGEL LUIS REBOLLEDO VARELA