A perda de chance no direito português

  1. Malta Fernandes, María
Dirixida por:
  1. Isabel Espín Alba Director

Universidade de defensa: Universidade de Vigo

Fecha de defensa: 19 de xullo de 2021

Tribunal:
  1. María José Cazorla González Presidente/a
  2. Francisco Millán Salas Secretario/a
  3. Marta Madriñán Vázquez Vogal

Tipo: Tese

Resumo

Analizaremos a teoría da perda de oportunidades, suscitando as preguntas que xorden do instituto de responsabilidade civil, en particular, se o problema debe resolverse en función do suposto dano ou causalidade. A resolución do problema conducirá á súa colocación, tanto en termos de causalidade como de dano, para concluír, mediante unha análise crítica, ambas propostas, que a aceptación da teoría da perda de oportunidades pode considerarse un dano autónomo. A teoría da causa adecuada a ser considerada na teoría da perda de oportunidades ten que ser unha teoría da causalidade "probable", baseada no campo das hipóteses, xa que se basea nunha oportunidade perdida. O agradecimiento coidado e reflexivo de que a oportunidade perdida é "seria" e "real" -que é, que tería todas as posibilidades de chegar a verificar- se non era obvio o que fallou, é fundamental para poder ser recompensado . Verificaremos que é irrelevante a indemnización da perda de oportunidades prexudicadas á mera existencia dunha conexión causal entre o acto ilícito do axente eo dano final, se non se constata que a probabilidade de obter un resultado favorable sexa real e considerable.