Oferta científica

  • Asesoramento a profesionais do Dereito nas materias pertencentes ás líñas de investigación do grupo
  • Clarificación do réxime xurídico da titularidade e transmisión privada de bens, especialmente da propiedade inmobiliaria