Liñas de investigación

  • Dereito civil de Galicia.
  • Dereito da contratación.
  • Dereito da persoa
  • Filiación e reprodución asistida
  • Matrimonio e rexímenes económicos
  • Pactos sucesorios en Galicia
  • Propiedade horizontal e servidumes
  • Propiedade intelectual
  • Réxime xurídico do patrimonio eclesiástico
  • Sucesión forzosa e testada