Aproximación sincrónica e diacrónica o estudio das sibilantes galegas

  1. Xosé Henrique Costas González
Dirixida por:
  1. Manuel González González Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 1994

Tribunal:
  1. Constantino García Presidente/a
  2. José Enrique Gargallo Gil Secretario/a
  3. José Ramón González Fernández Vogal
  4. Francisco Daniel Freijedo Fernández Vogal
  5. Clarinda de Azevedo Maia Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Tipo: Tese

Teseo: 46994 DIALNET