Aproximación sincrónica e diacrónica o estudio das sibilantes galegas

  1. Xosé Henrique Costas González
Dirigida por:
  1. Manuel González González Director

Universidad de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Año de defensa: 1994

Tribunal:
  1. Constantino García Presidente/a
  2. José Enrique Gargallo Gil Secretario/a
  3. José Ramón González Fernández Vocal
  4. Francisco Daniel Freijedo Fernández Vocal
  5. Clarinda de Azevedo Maia Vocal
Departamento:
  1. Departamento de Filología Gallega

Tipo: Tesis

Teseo: 46994 DIALNET