Aproximación sincrónica e diacrónica o estudio das sibilantes galegas

  1. Xosé Henrique Costas González
unter der Leitung von:
  1. Manuel González González Doktorvater

Universität der Verteidigung: Universidade de Santiago de Compostela

Jahr der Verteidigung: 1994

Gericht:
  1. Constantino García Präsident/in
  2. José Enrique Gargallo Gil Sekretär/in
  3. José Ramón González Fernández Vocal
  4. Francisco Daniel Freijedo Fernández Vocal
  5. Clarinda de Azevedo Maia Vocal
Fachbereiche:
  1. Departamento de Filoloxía Galega

Art: Dissertation

Teseo: 46994 DIALNET