Aproximación sincrónica e diacrónica o estudio das sibilantes galegas

  1. Xosé Henrique Costas González
Supervised by:
  1. Manuel González González Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Year of defence: 1994

Committee:
  1. Constantino García Chair
  2. José Enrique Gargallo Gil Secretary
  3. José Ramón González Fernández Committee member
  4. Francisco Daniel Freijedo Fernández Committee member
  5. Clarinda de Azevedo Maia Committee member
Department:
  1. Department of Galician Philology

Type: Thesis

Teseo: 46994 DIALNET