Estudio crítico da nova regulación do procedemento de menores contidos na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, de responsabilidade penal do menor

Duración do 20 de xullo de 2001 ao 19 de xaneiro de 2004 (29 meses)

Investigadores/as