Estudio crítico da nova regulación do procedemento de menores contidos na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, de responsabilidade penal do menor

Dauer von 20 von Juli von 2001 bis 19 von Januar von 2004 (29 meses)

Forscher/innen