Estudio crítico da nova regulación do procedemento de menores contidos na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, de responsabilidade penal do menor

Duration: from 20 July 2001 to 19 January 2004 (29 meses)

Researchers