Estudio crítico da nova regulación do procedemento de menores contidos na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, de responsabilidade penal do menor

Duración del 20 de julio de 2001 al 19 de enero de 2004 (29 meses)

Investigadores/as