Consolidación e estruturación. REDES GI-1685 REGID: Rede Galega de Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos.

Duración do 24 de xuño de 2014 ao 23 de xuño de 2016

Investigadores/as