Consolidación e estruturación de unidades de investigación (redes de investigación)

Duración do 01 de xaneiro de 2009 ao 31 de outubro de 2010

Investigadores/as