Departamento: Departamento de Lingua e Literatura Españolas, Teoría da Literatura e Lingüística Xeral

Facultade: Facultade de Filoloxía

Área: Lingua Española