Estudo de casos de proxectos de innovación educativa mediados por tecnoloxías da información e a comunicación en centros educativos de primaria e secundaria

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2007 (12 meses)

Investigadores/as