Estudo de casos de proxectos de innovación educativa mediados por tecnoloxías da información e a comunicación en centros educativos de primaria e secundaria

Duración del 31 de octubre de 2006 al 31 de octubre de 2007 (12 meses)

Investigadores/as