Estudo de casos de proxectos de innovación educativa mediados por tecnoloxías da información e a comunicación en centros educativos de primaria e secundaria

Duration: from 31 October 2006 to 31 October 2007 (12 meses)

Researchers