Estudio da detección e interaccións dos raios cósmicos, fotóns e neutrinos das máis altas enerxías.

Duración do 13 de agosto de 1998 ao 31 de decembro de 1999 (16 meses)

Investigadores/as