Estudio da detección e interaccións dos raios cósmicos, fotóns e neutrinos das máis altas enerxías.

Duration: from 13 August 1998 to 31 December 1999 (16 meses)

Researchers