Estudio da detección e interaccións dos raios cósmicos, fotóns e neutrinos das máis altas enerxías.

Duración del 13 de agosto de 1998 al 31 de diciembre de 1999 (16 meses)

Investigadores/as