Estudio da detección e interaccións dos raios cósmicos, fotóns e neutrinos das máis altas enerxías.

Dauer von 13 von August von 1998 bis 31 von Dezember von 1999 (16 meses)

Forscher/innen