Cancioneiros galego-portugueses: edición crítica e estudo ( en formato impreso e electrónico) de varios corpora. (equipo da USC: cancioneiro de cabaleiros) (equipo de UDC: segundo cancioneiro aristocrático)

Duración do 31 de outubro de 2006 ao 31 de outubro de 2009

Investigadores/as