Publikationen (116)

2019

  1. A cuberta vexetal da Ribeira Sacra

    Ribeira Sacra: conservación do solo e construción da paisaxe (Universidade de Vigo), pp. 89-131

2018

  1. Revisión de los criterios de discriminación florística de las alisedas riparias templadas (sub)litorales del extremo noroccidental ibérico

    Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 14, pp. 27-92