Publicacións (108)

2019

 1. A cuberta vexetal da Ribeira Sacra

  Ribeira Sacra: conservación do solo e construción da paisaxe (Universidade de Vigo), pp. 89-131

2018

 1. Revisión de los criterios de discriminación florística de las alisedas riparias templadas (sub)litorales del extremo noroccidental ibérico

  Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 14, pp. 27-92

2016

 1. Os queirogais: compoñentes chave da biodiversidade de Galicia, en proceso de destrución e desaparición

  Cerna: Revista galega de ecoloxía e medio ambiente, Núm. 76, pp. 18-21

 2. Apuntes sobre tres taxones de la provincia de Lugo (Galicia, NO España)

  NACC: Nova acta científica compostelana. Bioloxía, Núm. 23, pp. 11

2015

 1. Syntaxonomical review of sub-Antarctic orotemperate forests (Adenocaulo chilensis-Nothofagetalia pumilionis) in the Valdivian biogeographic province.

  International Journal of Geobotanical Research, Vol. 5, pp. 13-35

 2. A Fraga de Santo Estevo do Ermo (Barreiros, Lugo): un lugar clave para a conservación de pteridófitas no Norte de Galicia (NW España)

  Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 11, pp. 37-50