Publicacións nas que colabora con Javier Ferreiro da Costa (15)

2019

 1. A cuberta vexetal da Ribeira Sacra

  Ribeira Sacra: conservación do solo e construción da paisaxe (Universidade de Vigo), pp. 89-131

2018

 1. Revisión de los criterios de discriminación florística de las alisedas riparias templadas (sub)litorales del extremo noroccidental ibérico

  Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 14, pp. 27-92

2017

 1. Humidais de Galicia, Inventario e valoración ambiental no periodo 2001-2016

  Conservación e xestión de humidais en Galicia (Horreum), pp. 9-29

 2. Perdas e alteración da biodiversidade nos humidais de Galicia

  Conservación e xestión de humidais en Galicia (Horreum), pp. 128-166

2016

 1. Os queirogais: compoñentes chave da biodiversidade de Galicia, en proceso de destrución e desaparición

  Cerna: Revista galega de ecoloxía e medio ambiente, Núm. 76, pp. 18-21

2015

 1. A Fraga de Santo Estevo do Ermo (Barreiros, Lugo): un lugar clave para a conservación de pteridófitas no Norte de Galicia (NW España)

  Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 11, pp. 37-50

2013

 1. Descrición, cartografía e valor de conservación dos bosques da Devesa da Rogueira (Serra do Courel,NWPenínsula Ibérica)

  Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 9, pp. 5-34

2011

 1. Ambiente fisiográfico, litolóxico e bioclimático

  Os faiais de Galicia: ecoloxía e valor ambiental (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural (IBADER))

 2. Aspectos funcionais dos faiais

  Os faiais de Galicia: ecoloxía e valor ambiental (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural (IBADER))

 3. Caracterización ambiental, demografía y amenazas para su conservación de la población lucense de Culcita macrocarpa C. Presl. (NW ibérico)

  Recursos rurais: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural ( IBADER ), Núm. 7, pp. 15-25

 4. Caracterización botánica, ecoloxía e distribución de " Fagus sylvatica L. "

  Os faiais de Galicia: ecoloxía e valor ambiental (Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvimento Rural (IBADER))

2009

 1. Caracterización vegetacional de los complejos de turberas de cobertor activas del SW europeo

  Botánica pirenaico-cantábrica en el siglo XXI (Universidad de León), pp. 633-654

2007

 1. Caracterización ecológica y vegetacional de los complejos de turberas de cobertor activas del extremo SW de Europa [resumen]

  VIII Coloquio Internacional de Botánica Pirenaico-Cantábrica: León, 4 a 6 de julio de 2007: programa y libro de resúmenes

2006

 1. Conservación de la pteridoflora amenazada en el NW Ibérico (Galicia): las especies incluidas en la Directiva Hábitats

  Bulletin de la Société d’histoire naturelle de Toulouse, Vol. 141, pp. 227-231

2005

 1. La expresión territorial de la biodiversidad: paisajes y hábitats

  Recursos rurais. Serie cursos, Núm. 2, pp. 109-128