Perdas e alteración da biodiversidade nos humidais de Galicia

  1. Pablo Ramil Rego
  2. Javier Ferreiro da Costa
  3. Manuel Rodríguez Guitián
  4. Hugo López Castro
  5. Luis Gómez Orellana
Libro:
Conservación e xestión de humidais en Galicia
  1. Pablo Ramil Rego (dir.)
  2. Luis Gómez Orellana (dir.)
  3. Javier Ferreiro da Costa (dir.)

Editorial: Horreum

ISBN: 978-84-939661-4-0

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 128-166

Tipo: Capítulo de libro