Os queirogaiscompoñentes chave da biodiversidade de Galicia, en proceso de destrución e desaparición

  1. Pablo Ramil Rego
  2. Manuel Rodríguez Guitián
  3. Hugo López Castro
  4. Javier Ferreiro da Costa
Revista:
Cerna: Revista galega de ecoloxía e medio ambiente

ISSN: 1136-2677

Ano de publicación: 2016

Número: 76

Páxinas: 18-21

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Cerna: Revista galega de ecoloxía e medio ambiente

Resumo

As políticas mercantilistas e agraristas promovidas desde o século XVIII en grande parte do continente consideraron os queirogais como terreos improdutivos, desenvolvendo distintas actuacións dirixidas á súa substitución por fitocenoses sinantrópicas. Coa entrada en vigor da Directiva Hábitat (DC 92/43/CEE), este tipo políticas quedaron sen amparo legal, ao incluírse estes ambientes ecolóxicos dentro do listado de hábitats da UE necesitados de protección. Con todo, este novo estatus legal non impediu que en distintas áreas da Rexión Atlántica Ibérica, e nomeadamente en Galicia, continuase a destrución dos queirogais a un ritmo tal que o seu estado de conservación favorable, así como o das especies de flora e fauna silvestre que deles dependen, está seriamente comprometido a curto prazo.