Departamento: Departamento de Microbioloxía e Parasitoloxía

Facultad: Facultade de Veterinaria

Instituto: Instituto de Acuicultura

Agrupación estratéxica de I+D+i: Agrupación Estratéxica en Xestión e Produción sustentable de Biorrecursos (BioReDes)

Área: Microbioloxía

Grupo de investigación: Laboratorio de Referencia de Escherichia coli (LREC)

Correo el.: azucena.mora@usc.es

Doutora pola Universidade de Santiago de Compostela coa tese Escherichia coli verotoxigénicos (ECVT) O157-H7 y no O157 Prevalencia, serotipos, fagotipos, genes de virulencia, tipos de intiminas, perfiles de PFGE y resistencias a antibióticos de ECVT de origen humano y animal 2002. Dirixida por Dr. Jorge Blanco Álvarez, Dr. Miguel Blanco Álvarez.

Catedrática de Microbioloxía na Facultade de Veterinaria de Lugo. Directora Científica do Centro de Investigación de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) , e membro do Laboratorio Español de Referencia para a Detección de E. coli (LREC) en Alimentos incluídos nos EU-NRL para VTEC. Actualmente é membro do Comité Científico da Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN) e colaboradora do Plan Nacional de Resistencia aos Antibióticos da Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios (AEMPS). Anterior coordinadora dun TST sobre produción animal sostible do Comité Permanente de Investigación Agrícola (SCAR). Con máis de 20 anos de experiencia en E. coli patógena para humanos e animais, o seu interese investigador céntrase actualmente nas resistencias aos antibióticos “da granxa á mesa” baixo unha perspectiva "One-Health", e dirixe o Servizo de Diagnóstico e Asesoría relacionados con técnicas microbiológicas para o genotipado de cepas de E. coli patóxenas.