Publicacións (36)

2018

 1. O patrimonio artístico nas Facultades de Economía e Empresa de Galicia

  Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico

 2. A universidade de onte a hoxe: Da antigüidade á calidade. Situación do sistema universitario de Galicia.

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 27, Núm. 3, pp. 81-86

2017

 1. A inserción laboral dos titulados en Máster: motivación e valoración do título

  Actas XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións: Ferrol, do 26 ao 28 de outubro de 2017

2003

 1. ¿Es necesaria una regulación de la responsabilidad social en Europa? Las start-up de la nueva economía. El capital riesgo como fuente de financiación

  Anales de economía aplicada 2003

 2. Manual de álgebra lineal

  Santiago de Compostela : Tórculo Edicións, 2003

 3. Tendencias productivas nas explotacións de leite galegas

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 12, Núm. 1, pp. 67-84

 4. Cálculo del valor de la cuota láctea en las explotaciones de leche galletas

  Economía agraria y recursos naturales, Núm. 1, pp. 57-70

2002

 1. Una Aplicación de la Metodología Multicriterio a la Asignación de Plazas de Formación Ocupacional en Galicia

  Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, Vol. 1, Núm. 1, pp. 337-352

2000

 1. A demanda turística en Galicia: o problema da concentración

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 9, Núm. 2, pp. 91-108

1998

 1. Sector mejillonero en Galicia: evolución y situación actual

  X Reunión ASEPELT-España: Albacete, 20-21 junio 1996. Resumen de comunicaciones

 2. A detección das necesidades de formación na empresa

  Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Vol. 7, Núm. 2, pp. 51-64

1997

 1. Organizacións públicas versus privadas: unha distinción

  REGAP: Revista galega de administración pública, Vol. 1, Núm. 17, pp. 131-147