Gerichte für Dissertationen (3)

 1. Sekretärin des Gerichts

  Estudio de la calidad de vida de las personas mayores en la ciudad de Puebla (México) 2015

  Universidade de Santiago de Compostela

  Margarita Teyssier Larios

 2. Sekretärin des Gerichts

  Presenza, conceptualización e tratamento da vellez no currículo escolar, quimera ou realidade?análise da imaxe das persoas maiores nos materiais curriculares de educación primaria de Galicia 2012

  Universidade de Santiago de Compostela

  María-Helena Zapico-Barbeito

 3. Sekretärin des Gerichts

  Educación na terceira idadeestudio do colectivo de persoas maiores no contexto comunitario de Vila Nova de Gaia 2008

  Universidade de Santiago de Compostela

  Jose Simao Ferreira