Publicacións (37) Publicacións de FRANCISCO A. CIDRAS ESCANEO

2020

 1. Introdución: as formas do compromiso

  Ricardo Carvalho Calero, as formas do compromiso: Día das Letras Galegas 2020 (Servizo de Publicacións e Intercambio Científico), pp. 9-20

 2. Ricardo Carvalho Calero, as formas do compromiso: Día das Letras Galegas 2020 ed. lit.

  Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

2017

 1. Determinación nominal con posesivo en español y gallego

  Interacción entre gramática, didáctica y lexicografía: estudios contrastivos y multicontrastivos (De Gruyter Mouton), pp. 239-249

2015

 1. Sobre la categorización de las relaciones gramaticales

  Revista internacional de lingüística iberoamericana, Núm. 26, pp. 145-169

2012

 1. On the concept of syntactic function in a functional grammar

  Functions of Language, Vol. 19, Núm. 2, pp. 147-173

2008

 1. Funcións semánticas marcadas como obxecto directo

  "A mi dizen quantos amigos ey": homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 415-424

 2. O discurso das gramáticas e as gramáticas do discurso

  Cada palabra pesaba, cada palabra medía: homenaxe a Antón Santamarina (Universidad de Santiago de Compostela), pp. 225-236

2006

 1. Sobre o uso da preposición "a" con OD en galego

  Verba: Anuario galego de filoloxia, Núm. 33, pp. 147-174

2005

 1. A sintaxe na gramática: problemas de descrición e problemas de prescrición

  Norma lingüística e variación, unha perspectiva desde o idioma galego (Consello da Cultura Galega), pp. 335-357

 2. Entre o uso e a norma: o proxecto de gramática da Real Academia Galega

  Norma lingüística e variación, unha perspectiva desde o idioma galego (Consello da Cultura Galega), pp. 61-68

 3. Realidade lingüística e representación gramatical: a propósito do tratamento do "acusativo preposicional" na historia da gramática galega

  As tebras alumeadas : estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 307-322

2004

 1. Dous proxectos de gramática descritiva

  A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela

 2. Manifestacións de incorporación en galego

  A lingua galega: historia e actualidade : actas do I Congreso Internacional : 16-20 de setembro de 1996, Santiago de Compostela

2003

 1. Alternancias transitivo-intransitivo e formación de predicados en galego

  Verba: Anuario galego de filoloxia, Núm. 30, pp. 81-115

2002

 1. Relacións atributivas na FN

  Homenaxe a Fernando R. Tato Plaza (Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico), pp. 73-86

2001

 1. Construccións medias e impersoais con se como construcción sintácticas distintas en galego (e noutras linguas )

  Da gramática ó diccionario: estudios de lingüística galega (Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións), pp. 71-81