Proxectos finalizados

2020

 1. Consolidación e estruturación 2017 GRC GI-1743 Filoloxía e Lingüística Galega (FILGA)

  MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA

2018

 1. Consolidación e estructuración. REDES 2016 GI-1743 TECANDALI Tecnoloxía e Análise de Datos Lingüísticos

  MARIA ALVAREZ DE LA GRANJA, FRANCISCO XOSE DUBERT GARCIA, XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ

2015

 1. Cambio lingüístico en el gallego actual.

  XOSE LUIS REGUEIRA FERNANDEZ

2009

 1. Grupos de referencia competitiva

  XULIO CESAR SOUSA FERNANDEZ

2001

 1. SINTAXIS DESCRIPTIVA DE LA LENGUA GALLEGA

  ROSARIO ALVAREZ BLANCO

1998

 1. Gramática descriptiva de la lengua gallega

  ROSARIO ALVAREZ BLANCO