Tese doutoral

  1. Fracaso escolar e atribución causal na comarca do Barbanza 1997

    Universidade de Santiago de Compostela