Teses dirixidas (23) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2022

 1. Análisis y propuesta para el turismo en las Rías Baixas: gastronomía y naturaleza en O Grove

  Jorge Olleros Rodríguez

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA

2020

 1. La política agrícola común (PAC) y los sistemas agroforestales en la Unión Europea

  José Javier Santiago-Freijanes

  Dirixida por JOSE ANTONIO ALDREY VAZQUEZ y ANTONIO RIGUEIRO RODRIGUEZ
 2. The Comon Agricultural Policy (CAP) and agroforestry systems in the European Union

  José Javier Santiago-Freijanes

  Dirixida por JOSE ANTONIO ALDREY VAZQUEZ y ANTONIO RIGUEIRO RODRIGUEZ

2015

 1. Relación entre imaxe turística construída e lealdade: análise dos estudantes internacionais en Galicia

  Jakson Renner Rodrigues Soares

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 2. El turismo idiomático en Santiago de Compostela

  Pilar Taboada de Zuñiga Romero

  Dirixida por GONZALO RODRIGUEZ RODRIGUEZ y XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 3. A parroquia galega a partir da "Carta Geométrica de Galicia"

  Mª del Carmen Álvarez Monterroso

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 4. Panorama do associativismo no turismo rural brasileiro: pesquisa survey e comparativo com o caso espanhol

  Luciana Pereira de Moura Carneiro

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 5. Relación entre la salud humana y el ambiente térmico en las principales ciudades de Galicia

  Dominic Royé

  Dirixida por MARGARITA TARACIDO TRUNK y ALBERTO MARTI EZPELETA
 6. A política pesqueira común e as comunidades costeiras de Galicia: visións desde a xeografía

  Ángeles Piñeiro Antelo

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA y RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ

2011

 1. A imaxe exterior de Galiza no século XXI

  David Santomil Mosquera

  Dirixida por RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ y XOSE MANUEL SANTOS SOLLA

2010

 1. O uso público nos espazos naturais protexidos de Galicia: diagnose e propostas de acción

  Manuel Cabalar Fuentes

  Dirixida por ALBERTO MARTI EZPELETA y RUBEN CAMILO LOIS GONZALEZ

2008

 1. Estudo dunha industria tradicional: as telleiras galegas

  María de los Angeles Verea Castelao

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA

2007

 1. Xeolingüística da periferia románica atlántica: linguas e lugares

  Carlos Valcárcel Riveiro

  Dirixida por ELVIRA FIDALGO FRANCISCO y XOSE MANUEL SANTOS SOLLA

2005

 1. El turismo en espacio rural como estrategia de desarrollo. Una comparación a nivel europeo

  Marion Sparrer

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA
 2. La estructura urbana de a coruña

  María José Piñeira Mantiñán

  Dirixida por XOSE MANUEL SANTOS SOLLA