Oferta científica

  • Análise territorial, ambiental e sociodemográfica, orientada á planificación e xestión de espazos naturais e antropizados.
  • Deseño e elaboración cartográfica e Sistemas de Información Xeográfica.
  • Realización de estudos de diagnose espacial con especial interese naqueles relacionados co clima, turismo, espazos naturais e áreas rurais.
  • Xeoestadística de información territorial e ambiental