Liñas de investigación

 • Análise demográfica
 • cambio climático e cambio global
 • desenvolvemento rural
 • estudos de xénero e sexualidade
 • Estudos territoriais e ambientais
 • Novos produtos turísticos
 • ordenación de espazos litorais
 • ordenación e xestión de espazos naturais
 • Ordenación territorial
 • restauración de espazos fluviais
 • riscos climáticos
 • xestión de bacías fluviais
 • xestión turística