Forschungslinien

  • Álxebra homolóxica, categorías derivadas, álxebras de Hopf, álxebras de Lie e de Leibniz, dualidade en xeometría alxébrica, estructuras monoidales, homoloxía de espazos singulares, teoría de Galois
  • Sistemas dinámicos. Aplicacións das ecuacións diferenciais i en diferencias. Biomatemática.
  • Teoría de foliacions, Análise global en foliacións, Análise global en espacios estratificados
  • Topoloxía alxébrica e diferencial, categoría de Lusternik-Schnirelmnn, complexidade topolóxica, teoría de Morse
  • Xeometría Riemanniana e de Lorentz, curvatura, ecuacións de evolución xeométrica, accións isométricas, subvariedades isoparamétricas, curvaturas principais constantes.