Proxectos finalizados Proxectos finalizados nos que participou algún/ha investigador/a

2008

 1. Redes de investigación. REDE GALEGA DE BIOTECNOLOXÍA EN ACUICULTURA

  CARLOS PEREIRA DOPAZO

 2. Métodos computacionais en Xeometría Diferencial

  EDUARDO GARCIA RIO

 3. Estructura de las categorías derivadas y cohomología de espacios singulares

  LEOVIGILDO ALONSO TARRIO

 4. Geometría y topología de variedades con estructuras especiales: curvatura (coordinado y subproyecto)

  LUIS ANGEL CORDERO REGO

 5. Axudas para a consolidación das unidades de investigación do sistema galego de investigación e innovación: Grupos de investigación / FOLIACIÓNS

  XOSE MARIA MASA VAZQUEZ

 6. Axudas para a consolidación das unidades de investigación do sistema galego de investigación e innovación: Grupos de investigación / ALXEBRA

  JOSE LUIS GOMEZ PARDO

 7. Redes de Investigación. REDE TEMÁTICA GALEGA DE ÁLXEBRA, COMPUTACIÓN E APLICACIÓNS

  MANUEL EULOGIO LADRA GONZALEZ

 8. Redes de investigación. REDE MATHEMATICA CONSULTING & COMPUTING DE GALICIA

  WENCESLAO GONZALEZ MANTEIGA

 9. De como aprendemos a contar e os aparellos empregados.DIVERCIENCIA

  MARIA ELENA VAZQUEZ ABAL

 10. Consolidación e estruturación de unidades de investigación (GI1574)

  XOSE MARIA MASA VAZQUEZ

 11. Consolidación e estruturación de unidades de investigación (ALXEBRA)

  JOSE LUIS GOMEZ PARDO

 12. Mellora xenética e sanitaria do rodaballo: análise xenómico da interacción virus-huesped no proceso infectivo de VHSV en rodaballo/desenvolvemento e optimización de ferramentas bioinformáticas

  JOSE ANTONIO ALVAREZ DIOS

 13. Iniciación á Modelización Matemática de Fenómenos Reais

  MARIA VICTORIA OTERO ESPINAR

 14. Categoría de Lusternik-Schnirelmann

  XOSE MARIA MASA VAZQUEZ

 15. Foliacións, pseudogrupos, cohomoloxía e fórmula da traza

  XOSE MARIA MASA VAZQUEZ

 16. Problemas non lineais de ecuacións diferenciais e ecuacións en diferencias. Teoría e aplicacións.

  ALBERTO CABADA FERNANDEZ

 17. Foliaciones, pseudogrupos, cohomología y fórmula de la traza

  JESUS ANTONIO ALVAREZ LOPEZ

1993

 1. Dinámica no lineal

  JUAN JOSE NIETO ROIG