Teses dirixidas (10) Teses que dirixiron as persoas membros do grupo

2016

 1. Aplicación de técnicas no destructivas para la evaluación de madera de castaño (Castanea sativa Mill.) de uso estructural

  Concepción Fernández Rodríguez

  Dirixida por RAMON ANGEL MARIÑO ALLEGUE y XOAN CARLOS CARREIRA PEREZ
 2. Evaluación mediante técnicas destructivas y no destructivas de madera de "Eucalyptus globulus Labill." extraída y elaborada en Galicia

  Demetrio Hermida Castro

  Dirixida por MANUEL MENDEZ LODOS y RAMON ANGEL MARIÑO ALLEGUE

2015

 1. As construcións para gando vacún, sistema produtivo e organización do traballo na explotación

  Xosé Pérez Cancio

  Dirixida por MARIA ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ y XOAN CARLOS CARREIRA PEREZ

2009

 1. Organizaçao do trabalho nos estábulos de gado bovino leiteiro da regiao da beira litoral de Portugal: desenho, organizaçao e engenheria do centro de ordenha

  José Manuel Serras de Oliveira Tavares

  Dirixida por XOAN CARLOS CARREIRA PEREZ y MARIA ELENA FERNANDEZ RODRIGUEZ

2006

 1. Industria del aserrío en la provincia de A Coruña

  Alfonso Babío Bescansa

  Dirixida por RAMON ANGEL MARIÑO ALLEGUE y MANUEL LUIS TORRES LABANDEIRA

2000

 1. Aprovechamiento de materiales del entorno en la construcción de caminos rurales

  Matías Carnero López

  Dirixida por XOAN CARLOS CARREIRA PEREZ

1998

 1. Análise dos espacios de lecer en Galicia

  Manuel Torres Labandeira

  Dirixida por XOAN CARLOS CARREIRA PEREZ