Liñas de investigación

  • Aloxamentos gandeiros . Estudio dos parámetros de deseño e control ambiental
  • Eficiencia das rutinas de traballo. Influencia do deseño de aloxamentos gandeiros e da organización territorial das explotacións agrarias .
  • Estudio e avaliación de construcións rurais tradicionais
  • Impacto ambiental das instalacións, construcións e organización territorial das explotacións agrarias. Análise de ciclos de vida en explotacións agrarias
  • Influencia do deseño de aloxamentos gandeiros no benestar animal
  • Novos deseños de estruturas de madeira para construcións rurais utilizando materiais de baixo custe
  • Optimización da construcción de aloxamentos gandeiros
  • Técnicas non destrutivas para a avaliación das propiedades mecánicas da madeira e do estado de conservación das estruturas en servizo.