Oferta científica

  • Avaliación de estruturas de madeira con técnicas non destrutivas ( resistógrafo, arbotom, ..)
  • Determinación das propiedades mecánicas de elementos de madeira de distintas especies
  • Elaboración de propostas de deseño. Avaliación de aloxamentos gandeiros.
  • Monitorización de aloxamentos gandeiros dende unha perspectiva integral
  • Proxectos singulares de construcións rurais