Liñas de investigación

 • Desarrollo de materiais e produtos de alto valor engadido para firmes de carreteras
 • Documentación para patrimonio e arqueoloxía. Catalogación e inventario.
 • Enerxías mariñas: enerxía das ondas e das correntes de marea
 • Escaneado, modelado e impresión de obxectos en 3D.
 • Estructuras costeiras e portuarias
 • Estudo de deformacións
 • Fotogrametría de Obxecto Próximo. Fotogrametría terrestre e aérea mediante drones. Cartoimáxes e MDE.
 • Hidrodinámica de rías. Hidráulica ambiental. Procesos litorais. Xestión integrada de zonas costeiras
 • I. Enxeñaría de costas e da agua
 • II. Infraestructuras de transporte
 • III. Xeomática
 • Intelixencia Artificial aplicada á Enxeñería Marítima
 • IV. Construcción Civil
 • Modelización numérica de problemas geotécnicos
 • Optimización do trazado de carreteras e microsimulación en enxeñería do tráfico
 • Sistemas de prevención da contaminación costeira. Barreiras flotantes de contención.
 • Teledetección ambiental. Tratamento e análise de imaxes de sensores aéreos e espaciais.
 • Valorización de residuos e coprodutos procedentes do sector agroindustrial galego na enxeñería Civil.
 • Xestión portuaria. Planificación e explotación de portos