Oferta científica

  • Análises químicos e microbiolóxicos e asesoramento da calidade
  • Deseño e implementación de programas de control de mamite bovina e de certificación sanitaria: sistema HACPP
  • Desenvolvemento de novos productos lácteos e asesoramento na produción
  • Estudos epidemiolóxicos de enfermidades infecciosas endémicas en gando vacún
  • Formación para industrias lácteas