Oferta científica

  • Evaluación e intervención psicoeducativa en nenos e adolescentes no servizo de Psicoloxía Aplicada -Unidade de Atención as Dificultades da Linguaxe a Fala e a Voz- da Facultade de Psicoloxía.