Liñas de investigación

  • Avaliación e intervención na orientación escolar
  • Avaliación e intervención na orientación vocacional
  • Avaliación e intervención nas dificultades da aprendizaxe e da linguaxe
  • Psicoloxía da adopción