Liñas de investigación

 • Análise da producción informativa do ecosistema mediático.
 • Análise das relacións entre xornalismo e literatura.
 • Análise de contidos, linguaxes e manipulación en todos os soportes. Análise do impacto da tecnoloxía nas novas linguaxes e novas formas de censura.
 • Análise e seguimento das políticas de comunicación.
 • Análise permanente dos produtos informativos dos mercados globais e locais.
 • Comunicación Móbil e Inclusión Social
 • Estudo continuo dos medios dixitais e impresos.
 • Estudo das perspectivas e tendencias no ámbito da comunicación na Unión Europea.
 • Exame da estrutura dos medios impresos e audiovisuais.
 • Historia da comunicación.
 • Investigación das demandas dos novos usuarios, anunciantes e audiencias con especial atención ós novos lectores e sectores económicos emerxentes.
 • Investigación no ámbito da comunicación organizacional e de crise.
 • Laboratorio de proxectos e de elaboración da información.
 • Observatorio de prensa e escola.
 • Observatorio de radio.
 • Observatorio do ciberxornalismo.
 • Observatorio do libro.
 • Observatorio europeo de comunicación local.
 • Observatorio galego da comunicación.