Oferta científica

  • Auditorías de comunicación. Deseño e elaboración de produtos informativos -medios impresos e medios dixitais en rede-.
  • Elaboración de páxinas web, arquitectura da información e servizos informativos (análise de contido e investigación sobre o papel que desempeñan os actores na axenda dos medios).
  • Plans de comunicación corporativa e de comunicación integral.