Wissenschaftliches Angebot

  • Aplicacións baseadas en Internet. Aplicacións baseadas en tecnoloxías web. Aplicacións baseadas en computación flexible: redes neuronais artificiais, lóxica borrosa e computación evolutiva. Aplicacións baseadas no procesado dixital de sinais.
  • Control intelixente de procesos. Monitorización intelixente de procesos. Desenvolvemento de aplicacións baseadas en robots móbiles.
  • Desenvolvemento de sistemas expertos. Desenvolvemento de interfaces persoa-máquina. Desenvolvemento de bases de datos. Desenvolvemento de sistemas de información
  • Telemedicina. Teleensino.