Oferta científica

  • Aprendizaxe automática, minaría de datos e análise intelixente de datos
  • Intelixencia artificial e E-Saúde
  • Intelixencia Artificial Explicable e Fiable; Aspectos éticos, legais, socio-económicos, culturais e de xénero da IA
  • Intelixencia Computacional
  • Interacción intelixente e natural persoa-máquina
  • Recuperación de Información
  • Robótica persoal
  • Tecnoloxías da linguaxe
  • Visión por computador